Staramy się, by nasza oferta zapewniała wszechstronne wsparcie dla firm z różnych branż i o dowolnym profilu działalności. Dlatego realizujemy kompleksowe usługi BHP – zarówno w formie stałych zleceń, jak i na podstawie jednorazowej współpracy. Nasze działania w tym zakresie obejmują: 
  • szkolenia wstępne i okresowe przeprowadzane u Klienta, 
  • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, łącznie ze sporządzaniem pełnej dokumentacji powypadkowej, 
  • przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego, 
  • merytoryczną pomoc w realizacji nakazów, decyzji i zarządzeń pokontrolnych wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy, 
  • przeprowadzanie przeglądów i kontroli warunków pracy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz przedstawienie wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji w protokołach pokontrolnych) 
  • opracowywanie czytelnych instrukcji BHP dotyczących poszczególnych stanowisk pracy, 
  • przeprowadzanie kompleksowych ocen stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe (bieżąca pomoc w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stanowiskach komputerowych).