Kadrowa online – platforma rozliczeń

Nasza autorska platforma internetowa Mobile Office umożliwia sprawne zarządzanie danymi kadrowymi zatrudnianych pracowników. To swoista kadrowa online dostępna dla naszych klientów w dowolnym momencie. Platforma ułatwia wymianę danych oraz zarządzanie dokumentami, przez co współpraca jest niezwykle efektywna.  

To innowacyjne rozwiązanie obejmuje: 

  • sprawne zarządzanie relacjami pomiędzy Pracownikiem czasowym, Pracodawcą, a Klientem, 
  • bezpieczny dostęp www dla wszystkich uczestników procesu, 
  • prezentowanie danych zgodnie z uprawnieniami, 
  • sprawną rejestrację nowego pracownika, 
  • dwustronną wymianę danych z systemem kadrowym, 
  • bieżąca kontrolę nad procesem akceptacji dokumentów przez pracowników, 
  • ochronę i zabezpieczenie wprowadzonych danych między innymi dzięki szyfrowanej transmisji danych protokołem SSL, monitoring i weryfikację poprawności danych. 

To nowoczesne usługi kadrowe i wygodny sposób zarządzania firmą. Kadrowa online to również stały nadzór nad dokumentacją i prosty sposób wprowadzania zmian. 

Korzyści, jakie daje platforma Mobile Office Umowy: 

  • sprawne przekazanie danych zgłoszeniowych przez nowych pracowników, 
  • udostępnienie dokumentów zgłoszeniowych do wydruku w formacie pdf.