Obsługa kadrowo-płacowa Poznań

Obsługa kadrowo-płacowa jest jednym z najważniejszych elementów związanych z prowadzeniem każdej firmy, niezależnie od profilu działalności. Jesteśmy doświadczonymi specjalistami, którzy w ramach outsourcingu usług kadrowo-płacowych oferują: 
 • sporządzanie listy płac dla pracowników etatowych,
 • rozliczanie zleceniobiorców,
 • opracowywanie regulaminów:
  • wynagradzania,
  • pracy,
  • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • przygotowywanie umów dla pracowników i zleceniobiorców (także umów dodatkowych, aneksów i świadectw pracy),
 • rejestracja, aktualizacja, wyrejestrowanie oraz rozliczanie miesięczne pracowników w ZUS,
 • opracowanie i wdrożenie systemu ewidencji czasu pracy,
 • tworzenie, prowadzenie i kontrolowanie pracowniczych akt osobowych,
 • ewidencję i rozliczanie urlopów oraz zwolnień chorobowych,
 • przygotowywanie planów urlopów pracowniczych i kart urlopowych,
 • przygotowywanie kart zasiłkowych,
 • rozliczenia z ZUS, US, GUS i PFRON,
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń (formularze PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, PIT 8B),
 • sporządzanie dokumentów RP 7,
 • przygotowywanie określonych zaświadczeń dla pracowników,
 • reprezentację Państwa w kontaktach z instytucjami Państwowymi – US, ZUS, GUS, IP,
 • organizację wstępnych i okresowych badań lekarskich
 • monitorowanie i organizację szkoleń BHP,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy i kosztów zatrudnienia,
 • obsługę bankową.

Ułatwiony outsourcing kadr i płac – obsługa kadrowo-płacowa przez internet 

Dysponujemy dostępem do autorskiej platformy internetowej, która umożliwia obsługę w oparciu o elektroniczny obieg dokumentów. Dzięki temu outsourcing kadr i plac może być doskonałym rozwiązaniem dla każdej firmy. Współpraca przez internet dzięki dedykowanemu oprogramowaniu jest niezwykle prosta i efektywna, dlatego warto skorzystać z tej wygodnej i niezawodnej formy współpracy. 

Przejdź do e-platforma rozliczeń

Naszym Klientom, w ramach współpracy dotyczącej kadr i płac, zapewniamy elektroniczny dostęp do dokumentacji bieżącej oraz historycznej. Dzięki temu w każdej chwili mogą mieć wgląd do umów, kwestionariuszy, wniosków, oświadczeń, list płac, kart zasiłkowych itp.