OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – FORMULARZ WWW

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – FORMULARZ WWW

 W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, a także w celu zapewnienia pełnej przejrzystości procesów przetwarzania Twoich danych osobowych chcielibyśmy, abyś wiedziała / wiedział, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Ratium Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ptasiej 10, 60-319 Poznań.
 2. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne do udzielenia odpowiedzi na skierowane do Ratium Sp. z o.o. zapytanie.
 3. Ratium Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane podane w formularzu www zgodnie z poniższymi informacjami:
 • w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania z formularza www, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; dane będą przez nas przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub nie dłużej niż 2 lata;
 • w celu ochrony i zabezpieczenia się przed roszczeniami, na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; dane będą przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
 1. Odbiorcami Twoich danych mogą być wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Ratium Sp. z o.o. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych, świadczące usługi IT, usługi doradcze, prawne, pocztowe i kurierskie.
 2. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 3. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach, przysługuje Tobie prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 4. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach, przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych lub chęci skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@ratium.com.pl lub drogą tradycyjną na adres wskazany w punkcie 1.