Przebieg procesu

System Mobile Office: Agreements – Process

KLIENT

RATIUM

PRACOWNIK

KROK 1

REKRUTACJA PRACOWNIKA

Klient samodzielnie lub przy pomocy RATIUM rekrutuje nowego pracownika. Klient zgłasza
zrekrutowaną osobę oraz określa narzędzia, w jakie ma zostać wyposażona (np.telefon komórkowy).

REKRUTACJA PRACOWNIKA

Klient samodzielnie lub przy pomocy RATIUM rekrutuje nowego pracownika. Klient zgłasza
zrekrutowaną osobę oraz określa narzędzia, w jakie ma zostać wyposażona (np.telefon komórkowy).

KROK 2

WYPEŁNIENIE DOKUMENTÓW

Pracownik wypełnia i akceptuje:

 • formularz zgłoszeniowy
 • ogóle warunki współpracy
 • załącznik – szczegóły pracy
 • oświadczenie o poufności danych

Wydrukowane i podpisane dostarcza do RATIUM.

KROK 3

PRZESŁANIE PODPISANYCH DOKUMENTÓW

Pracownik wypełnia i akceptuje:

 • formularz zgłoszeniowy
 • ogóle warunki współpracy
 • załącznik – szczegóły pracy
 • oświadczenie o poufności danych

Wydrukowane i podpisane dostarcza do RATIUM.

KROK 4

PRZYGOTOWANIE SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW
RATIUM przygotowuje szkolenia stanowiskowe dla nowych pracowników oraz udostępnia je online (e-learning).

KROK 5

SZKOLENIE I WERYFIKACJA WIEDZY
Przejście szkolenia jest niezbędnym warunkiem przystąpienia do pracy.

KROK 6

WYPOSAŻENIE PRACOWNIKA W NARZĘDZIA

Narzędzia adekwatne do zajmowanego stanowiska

 • samochód
 • telefon
 • inne

KROK 7

ROZLICZENIE GODZIN PRACY
Rozliczenie godzin, określenie wysokości wynagrodzeń oraz ewentualnych premii.

KROK 8

NALICZENIE WYNAGRODZEŃ I KOSZTÓW

Rozliczenie wszystkich składników wynagrodzeń i kosztów dodatkowych. Przygotowanie zbiorczego rozliczenia kosztów dla Klienta (koszty wynagrodzeń, samochodów, telefonów, marża, inne).

KROK 9

AKCEPTACJA LISTY PŁAC I KOSZTÓW

KROK 10

PRZYGOTOWANIE FAKTURY

KROK 11

WERYFIKACJA DOKUMENTACJI PRACOWNIKA

Umowa i rachunek do umowy są zablokowane do czasu otrzymania podpisanych dokumentów w formie papierowej. Po spełnieniu wszystkich warunków pracownik otrzymuje e-mail z indywidualnym loginem i hasłem.

KROK 12

AKCEPTACJA UMOWY
Pracownik akceptuje umowę online – na platformie rozliczeniowej.

KROK 13

PRZELEW WYNAGRODZEŃ
Wynagrodzenie wypłacane jest po zaakceptowaniu umowy przez pracownika.