News

Jaką dokumentację obejmuje

Pełna księgowość – co to takiego?

Prowadzenie pełnej księgowości to obowiązek prawny, który dotyczy wielu podmiotów. Jest ona zdecydowane bardziej skomplikowana aniżeli tzw. mała księgowość, dlatego też stanowi powinność tylko w ściśle określonych przypadkach. Jakich?

Czym jest pełna księgowość?

Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych to rozbudowany system, za pomocą którego firma ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze. Obejmuje ona jednak nie tylko rejestrowanie przychodów, rozchodów, czy zobowiązań podatkowych, ale również umożliwia uzyskanie kompletnego obrazu sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa. Gwarantuje to szereg prowadzonych dokumentów takich jak: księga główna i pomocnicze, wykazy aktywów oraz pasywów, a także zestawienie sald i obrotów.

Kto podlega pod pełną księgowość?

Informacja o tym, które podmioty muszą prowadzić pełną księgowość, znajduje się w Ustawie o rachunkowości, w art. 2 ust. 1. Stanowi ona, że obowiązkowi temu podlegają przede wszystkim:

  • spółki handlowe (kapitałowe i osobowe), a także spółki cywilne,
  • osoby fizyczne, spółki cywilne należące do osób fizycznych, spółki jawne należące do osób fizycznych, a także spółki partnerskie wtedy, gdy ich przychody netto za sprzedaż produktów, towarów i operacji finansowych za miniony rok obrotowy, wyniosły co najmniej 2 000 000 euro w walucie polskiej,
  • gminy, powiaty oraz województwa,
  • polskie oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych.

Co składa się na pełną księgowość?

Pełna księgowość obejmuje prowadzenie:

  • dziennika,
  • kont księgi głównej i pomocniczej,
  • zestawień obrotów i sald, również na kontach pomocniczych
  • wykaz aktywów i pasywów przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo musi przedkładać także roczne sprawozdanie finansowe, które ma być sporządzone w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia bilansowego.

Wyzwania związane z prowadzeniem pełnej księgowości

Największym wyzwaniem jest obszerność dokumentacji, którą trzeba prowadzić. Doprowadza to m.in. do wzrostu kosztów księgowości, a często również do konieczności wydzielenia w firmie działu, który będzie się tym zajmował. Pomóc mogą w tym także zewnętrzne firmy, takie jak nasze biuro księgowe, wspierające ponadto przedsiębiorstwa w zakresie usług BHP, audytów finansowych czy usług prawnych.

Read more
opracowywanie dokumentacji

Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa firm?

Bez względu na rodzaj działalności, w każdym przedsiębiorstwie musi być prowadzona obsługa kadrowo-płacowa. Pod pojęciem tym kryje się szereg czynności związanych głównie ze sprawami osób zatrudnionych w firmie. Realizacją tych zadań może zajmować się kadrowa, dział kadr i płac lub też zewnętrzna firma, specjalizująca się w outsourcingu usług kadrowo-płacowych. O jakich zadaniach mowa i dlaczego warto powierzyć obsługę kadr zewnętrznej firmie? Odpowiedni na te pytania zawarliśmy w poniższym tekście. Zachęcamy do zapoznania się z nim!

Czym jest obsługa kadrowo-płacowa?

Każda firma zatrudniająca pracowników musi zapewniać im obsługę kadrowo-płacową. W ramach tej usługi realizowane są m.in.: naliczanie wynagrodzeń, naliczanie podstaw do zasiłków chorobowych, macierzyńskich, a także prowadzenie akt personalnych pracowników, wyliczanie urlopów, sporządzanie umów z zatrudnionymi, opracowywanie dokumentacji niezbędnej w komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, czy Głównym Urzędem Statystycznym. Co więcej, w ramach obsługi kadrowo-płacowej przygotowywane są również zaświadczenia różnego rodzaju, świadectwa pracy oraz informacje o rocznych dochodach, jak również zaliczkach odprowadzanych tytułem podatku dochodowego.

Dlaczego warto zdecydować się na outsourcing usług kadrowo-płacowych?

Realizacja zadań związanych ze sprawami kadrowymi wymaga biegłej znajomości aktualnych przepisów prawa. W związku z tym, obsługa kadrowo-płacowa wiąże się ze śledzeniem zmian w normach prawnych i posiadaniem umiejętności sprawnego poruszania się w przepisach prawa pracy. Niezbędna jest nie tylko wiedza, ale i kwalifikacje. Pracownicy firm, które wyspecjalizowały się w obsłudze kadrowo-płacowej na bieżąco analizują zmiany prawa, zdobywają także nowe umiejętności, a współpraca z przedstawicielami różnych branż pozwala uzyskać cenne doświadczenie. Przewagą zewnętrznych firm jest ich obiektywne spojrzenie, pozostają bezstronne w stosunku do pracowników oraz pracodawcy.

Read more
Spółka komandytowa - obraz

Zakładanie spółki komandytowej krok po kroku

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Read more

Witamy na blogu Biura rachunkowego Ratium

Serdecznie witamy wszystkich klientów na naszym blogu. Stworzyliśmy go po to, żeby zaprezentować i przybliżyć ofertę naszej firmy. Będziemy na nim publikować wiele przydatnych informacji dotyczących naszej branży oraz materiałów pomagających w dokonaniu wyboru właściwych elementów oferty. Zachęcamy do lektury!

Read more

EU VAT CHANGES FOR 2015

There are two new directives, first for the fast reaction mechanism aimed towards preventing VAT fraud. Second one is for the optional and temporary application of the reverse charge mechanism in relation to supplies of certain goods and services. Quick Reaction mechanism provides the legal basis to the countries that are members of the EU to integrate an emergency measure in they are in position to serious case of sudden and massive VAT fraud.

Read more

USES OF FINANCIAL REPORTS

Financial statements may be used by different stakeholders for a multitude of purposes. Owners and managers require financial statements to make important business decisions affecting its continued operations. Financial analysis is then performed on these statements, providing management with a more detailed understanding of the figures.

Read more

FUNDAMENTAL ACCOUNTING

Financial statements are prepared according to agreed upon guidelines. In order to understand these guidelines, it helps to understand the objectives of financial reporting. The objectives of financial reporting, as discussed in the Financial Accounting standards Board (FASB) Statement of Financial Accounting Concepts No. 1, are to provide information that

Read more

SAVE ON TAXES

Value Added Tax (VAT) is a tax on consumption levied in the United Kingdom by the National Government. It was introduced in 1973 and is the third largest source of government revenue after Income Tax and National Insurance. It is administered and collected by HM revenue and customs, primarily through the Value Added Tax Act 1994. VAT is levied on most goods and services provided by registered businesses in the UK and some goods and services imported from outside the European Union.

Read more

ACCOUNTING 1 ON 1

Financial statements are prepared according to agreed upon guidelines. In order to understand these guidelines, it helps to understand the objectives of financial reporting. The objectives of financial reporting, as discussed in the Financial Accounting standards Board (FASB) Statement of Financial Accounting Concepts No. 1, are to provide information that

Read more