Usługi BHP

Usługi rachunkowe i kadrowo-płacowe to nie jedyna domena naszej działalności. W oparciu o stałą współpracę, lub na podstawie jednorazowych zleceń, realizujemy kompleksowe usługi BHP. Nasze działania w tym zakresie obejmują:
  • szkolenia wstępne i okresowe przeprowadzane u Klienta
  • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, łącznie ze sporządzaniem pełnej dokumentacji powypadkowej
  • przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego
  • merytoryczną pomoc w realizacji nakazów, decyzji i zarządzeń pokontrolnych wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy
  • przeprowadzanie przeglądów i kontroli warunków pracy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz przedstawienie wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji w protokołach pokontrolnych)
  • opracowywanie czytelnych instrukcji BHP dotyczących poszczególnych stanowisk pracy
  • przeprowadzanie kompleksowych ocen stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe (bieżąca pomoc w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stanowiskach komputerowych)