Usługi księgowe Poznań

Dzięki innowacyjności naszego biura rachunkowego zapewniamy pełną obsługę księgową w całej Polsce. Każdy z naszych Klientów otrzymuje dedykowaną osobę do obsługi swojego przedsiębiorstwa, a jednocześnie może korzystać z doświadczenia i wiedzy całego zespołu.

 

W ramach obsługi księgowej oferujemy:

 • prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR),
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej.

W przypadku wszystkich podanych rodzajów dokumentacji rachunkowej, nasza księgowość obejmuje poniższe usługi:

 • sporządzanie polityki rachunkowości lub weryfikacja już istniejącej,
 • sprawdzanie poprawności otrzymanych dokumentów,
 • księgowanie, ewidencję i archiwizację dokumentów,
 • sporządzanie i prowadzenie rejestrów VAT, ewidencji środków trwałych, inwentaryzację, oraz potwierdzanie sald,
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji GUS oraz dokumentów rejestracyjnych oraz aktualizacyjnych,
 • przygotowywanie rozliczeń podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (okresowych i rocznych),
 • przygotowywanie raportów dotyczących rachunkowości zarządczej,
 • korespondencja z urzędami wraz z reprezentacją przed US, ZUS, GUS,
 • sporządzanie analiz finansowych,
 • doradztwo w zakresie zagadnień podatkowych,
 • doradztwo prawne.

Dodatkowo w ramach naszych usług księgowych oferujemy:

 • udział w kontrolach podatkowych,
 • uzyskiwanie zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami,
 • obsługę bankową,
 • wyprowadzanie zaległości.