Audyt finansowy

We współpracy z firmą 4Audyt Sp. z o.o. świadczymy usługi audytorskie. Przeprowadzamy audyty finansowe, w ramach których profesjonalnie zajmujemy się:

  • badaniem ksiąg rachunkowych
  • kontrolą sprawozdań finansowych
  • doradztwem dotyczącym systemów księgowych
  • wyjaśnianiem mechanizmów i procedur towarzyszących kontrolom finansowym

Nasze działania przeprowadzamy zgodnie z Ustawą o rachunkowości, a także zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.