Audyt finansowy

We współpracy z zewnętrznymi firmami audytorskimi świadczymy usługi audytorskie. Przeprowadzamy audyty finansowe, w ramach których profesjonalnie zajmujemy się:

  • badaniem ksiąg rachunkowych
  • kontrolą sprawozdań finansowych
  • doradztwem dotyczącym systemów księgowych
  • wyjaśnianiem mechanizmów i procedur towarzyszących kontrolom finansowym

Nasze działania przeprowadzamy zgodnie z Ustawą o rachunkowości, a także zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Z usługi audytu finansowego korzystają m.in. banki, spółki akcyjne oraz inne podmioty, które wskazuje wyżej wymieniona ustawa. Często również instytucje, które nie mają obowiązku poddawania się audytowi, decydują się na ten krok np. prywatne firmy, szkoły wyższe, organizacje i stowarzyszenia.

Audyt finansowy przeprowadzany jest przez biegłych rewidentów. Wykorzystanie odpowiedniego podejścia i nowoczesnych technologii pozwala na przeprowadzenie badania w oparciu o najwyższe standardy. Wynikiem pracy audytorów z biura księgowego Ratium i współpracujących z nami firm jest rzetelna i jasna ocena sytuacji majątkowej i finansowej firmy.