Platforma rozliczeń

Platforma Mobile Office umożliwia sprawne zarządzanie danymi kadrowymi zatrudnianych pracowników. To innowacyjne rozwiązanie obejmuje:
  • Sprawne zarządzanie relacjami pomiędzy Pracownikiem czasowym, Pracodawcą, a Klientem
  • Bezpieczny dostęp www dla wszystkich uczestników procesu
  • Prezentowanie danych zgodnie z uprawnieniami
  • Sprawną rejestrację nowego pracownika
  • Dwustronną wymianę danych z systemem kadrowym
  • Bieżąca kontrolę nad procesem akceptacji dokumentów przez pracowników
  • Ochronę i zabezpieczenie wprowadzonych danych między innymi dzięki szyfrowanej transmisji danych protokołem SSL, monitoring i weryfikację poprawności danych.

Korzyści jakie daje platforma Mobile Office Umowy:

  • Sprawne przekazanie danych zgłoszeniowych przez nowych pracowników
  • Udostępnienie dokumentów zgłoszeniowych do wydruku w formacie .pdf